Kraj noćnih mora pri kupnji paket-aranžmana (VIDEO)

Posted on 10/30/2015 by with 0 comments

Internet je znatno promijenio način na koji putujemo. Putnici sada lako na jednoj mrežnoj stranici mogu kombinirati kupnju zrakoplovne karte s unajmljivanjem automobila i rezerviranjem hotelske sobe. To se zove paket-aranžman.

Potrošači koji kupuju takve aranžmane bit će bolje zaštićeni ako pružatelj usluga bankrotira. Nakon dugotrajnih pregovora, Europski parlament uspio je uvesti stroža pravila.

Primjerice, rezervirate zrakoplovnu kartu i hotelsku sobu na stranici zrakoplovne tvrtke. Ako vam tvrtka naplati ukupnu cijenu koja pokriva obje usluge, preuzima ulogu putničke agencije te je odgovorna za moguće probleme.

Putnici će biti kvalitetnije obaviješteni o proizvodima koje kupuju te o razini zaštite. Na primjer, ako se cijena paket-aranžmana poveća za više od 8 posto, putnik će imati pravo otkazati rezervaciju bez plaćanja dodatnih naknada.

Kupnja srodnih usluga malo je drukčija priča. Riječ je o slučaju kad putnik kupi kartu na stranici zrakoplovne tvrtke te unajmi automobil preko ciljane mrežne reklame. Putnici će biti zaštićeni samo od banktora prvog pružatelja usluga, no moraju biti obaviješteni da nisu kupili paket-aranžman.

Nova pravila o rezervacijama unapređuju zaštitu više od 120 milijuna putnika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« Back home